Yoman.co.il

מדניות פרטיות

כללי
חברת טאג א טיים בע״מ (להלן: ״החברה״) מספקת את מערכת ״יומן״, כלי מקוון לניהול יומן, ניהול משאבים וזימון תורים, פגישות ואירועים (להלן: ״יומן״). הפלטפורמה מספקת גם ספקי שירות כאלה עם מתקני ניהול קשרי לקוחות מסוימים (להלן: ״האפליקציה״). מדיניות הפרטיות שלהלן חלה על כל גולש או משתמש במערכת ובשירותיה הדיגיטליים השונים המוצעים ביישומון (״אפליקציה״) ו/או באתר (״האתר״) ו/או בממשקיה השונים (יחד ולחוד ״המערכת״.(
*למען הנוחות בלבד, מדיניות פרטיות זו מנוסחים בלשון זכר אולם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
** ״ספק השירות״ או ״אתה״ או "משתמש" או ״מזמין״ פירושו כל ישות המשתמשת במערכת או משתמשת בקוד המסופק ע״י החברה.
*** ״לקוח״ פירושו אדם העושה שימוש במערכת לצורך התקשרות מול ספק שירות.

מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד החברה עושה שימוש בנתונים ובמידע שסופקו על ידי המשתמשים או שהתקבלו ממשתמשים באמצעות המערכת.

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מעריכים מאוד ומכבדים את הפרטיות של המידע האישי שאנו מקבלים ממך באמצעות המערכת ויצרנו את מדינויות הפרטיות זו (להלן: ״מדיניות הפרטיות״) כדי ליידע אותך על האופן בו אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע שלך, וכן נהלי הפרטיות שלנו באופן כללי.

על ידי גישה למערכת, אתה מסכים לציית למדיוניות הפרטיות הזו עם תנאי השימוש ויחד הם מהווים את ההסכם המלא בינך לביננו. מדיניות הפרטיות והתנאים וההגבלות עשויים להתעדכן מעת לעת, ולכן אנו מבקשים שתבדוק מעת לעת את מדיניות הפרטיות המעודכנת ביותר. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים וההגבלות זמינה בכתובת yoman.co.il. המשך השימוש במערכת ייחשבו כהמשך הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, כפי שתתוקן מעת לעת.

מידע שאנחנו אוספים
מידע אישי. במהלך השימוש שלך במערכת, אנו עשויים לאסןף מידע מסוים שמזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך פיזית, מספר הטלפון או כתובת דוא״ל שלך (להלן: ״מידע אישי״). אנו עשויים לאסוף מידע זה באמצעות השימוש שלך במערכת או במידע שנכנס למערכת שלנו על ידך.

מידע לא אישי. אנו עשויים לאסוף מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, כגון מין, גיל והיסטוריה של פגישות שביצעת באמצעות המערכת או כיצד משתמשים מבצעים פגישות או משתמשים ביישום אחר לעסקים שונים. אנו מתייחסים למידע שאינו מזהה אותך באופן אישי כ״מידע לא אישי״.

מידע נוסף. בעת השימוש במערכת, אנו עשויים גם לאסוף מידע מהדפדפן שלך וכל אתר אינטרנט שבו אתה מבקר, כגון כתובת ה-IP שלך, פרטי הדפדפן שלך (כולל סוג הדפדפן, היכולות והשפה), מערכת ההפעלה, התאריך והשעה שאתה ניגש לאתר, לנתונים מבוססי מיקום מסוימים, ואתר האינטרנט שממנו קישרת למערכת. החלטתך החופשית היא לספק לחברה את כל המידע (כולל מידע אישי), אך אם אתה מסרב לספק מידע כזה, ייתכן שלא תהיה לך גישה לכל הפונקציות של המערכת.

שימו לב שלספקי השירות יש גישה למידע אישי על הלקוחות שלהם בחשבונות שלהם. אמנם אנו עושים מאמצים סבירים כדי לאבטח את כל חשבונות ספק השירות, אך זה בלתי אפשרי שיהיה חשבון מאובטח לחלוטין ואין לנו שליטה על פעולות ספקי השירות. לפיכך, אין באפשרותנו לקבל כל חבות בגין הגילוי של מידע אישי כתוצאה מגישה בלתי מורשית לחשבונות ספק שירות.

השימוש שלנו במידע
לא נמכור, נסחר או נשכיר את הפרטים האישיים שלך לצדדים שלישיים בלתי קשורים, אלא אם תספק לנו במפורש אישור לעשות זאת. אנו משתמשים במידע אישי למטרות פנימיות בלבד, כדי לשפר את המערכת שלנו.

על ידי ניתוח המידע שאנו אוספים, כולל כל מידע אישי, אנו עשויים לאסוף מידע סטטיסטי מסוים, כגון מידע אנונימי ללא הגבלה על האופן שבו משתמשים משתמשים במערכת, אילו ספקי שירות או שירותים הם צורכים (״מידע סטטיסטי״). מידע סטטיסטי עוזר לנו להבין מגמות וצרכי משתמשים ו/או לקחות, כך שניתן יהיה לשקול מוצרים ושירותים חדשים, ולכן מוצרים ושירותים קיימים יכולים להיות מותאמים לרצונות המשתמשים ו/או הלקוחות. מידע סטטיסטי הוא אנונימי ולא יקושר לכל מידע אישי לצורך הספקה לצדדים שלישיים. אנו עשויים לשתף מידע סטטיסטי כזה עם השותפים שלנו, ללא הגבלה, בתנאים מסחריים שאנו יכולים לקבוע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

גילויים משפטיים: במידה ואנו נדרשים לחשוף מידע אישי או מידע לא אישי, או כל מידע אחר הקשור לבקשות חוקיות, כגון צווי זימון או צווי בית משפט, או בהתאם לחוקים או לתקנות הרלוונטיים, אנו נמסור גילוי זה. המדיניות שלנו היא לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, ואנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה מתמשכת של אכיפת החוק, לרבות במידה שנדרש לגלות מידע אישי.

שינוי בעלות: במידה והבעלות על כל או חלק מהעסק שלנו ישתנה, המידע האישי שלך ומידע רלוונטי אחר הקשור לפעילות העסקית יועברו, ככל הנראה, לבעלים החדש או יוסמכו לשימושו.

כדי להגן עלינו או עלייך: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך ומידע רלוונטי אחר, במידה ונאמין באופן סביר כי גילוי זה נחוץ כדי להגן על המערכת, על זכויותינו או על רכושנו, או על הזכויות של צד שלישי כלשהו. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך ומידע רלוונטי אחר, כאשר יש לנו סיבה להאמין שחשיפת מידע זה נחוצה כדי לזהות, ליצור קשר או להביא לתביעה משפטית נגד מי שעלול להפר מדיניות פרטיות זו או לגרום לנזק או להפרעה (בין במכוון ובין שלא במתכוון), בזכויות שלנו או ברכוש שלנו, משתמשים אחרים או כל אדם אחר שעלול להיפגע מפעילויות כאלה. בכך אתה מאשר לנו לחשוף כל מידע אודותיך לאכיפת החוק או לגורמים ממשלתיים אחרים, אם אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, מאמינים כי גילוי זה נחוץ או הולם.

ספקי שירות חיצוניים: אנו משתמשים בספקי שירות חיצוניים לביצוע שירותים מסוימים בשמנו. אנו עשויים לספק את המידע האישי שלך לספקי שירות אלו. ספקי השירות החיצוניים יוגבלו בחוזה לא לעשות שימוש במידע אישי לכל מטרה אחרת ממתן השירות, וידרשו לציית לכל החוקים החלים ביחס למידע האישי שלך. ספקי שירות חיצוניים עשויים להיות ממוקמים בתחומי שיפוט שאינם מדינת ישראל (כולל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי) וככזה, עשויים להיות כפופים לחובות סטטוטוריות או רגולטוריות שאינן מגנות כמו החוקים או התקנות הרלוונטיים בישראל.

הגנה על מידע
אנו משתמשים באמצעי אבטחה סטנדרטיים בתעשייה כדי להגן על המידע האישי שלך כך שהוא לא יהיה זמין לצדדים בלתי מורשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח שהנתונים האישיים שנשלחו למערכות שלנו, יישמרו בהם או ישלחו אליהם יהיו מאובטחים לחלוטין. אם יש לך שאלות לגבי אילו אמצעים וטכניקות אנו משתמשים, אל תהסס לפנות אלינו בכתובת info@yoman.co.il

Cookies ״עוגיות״
אתה מאשר ומסכים כי אנו עשויים להשתמש בקובצי cookies באתר. קובץ cookie הוא פיסת טקסט שניתן להזין בזיכרון הכונן הקשיח, והוא יכול לאחסן מידע על השימוש שלך באתר שלנו (להלן: ״ cookies״). הcookies יעזור לנו להפוך את המערכת שלנו לנוחה יותר, מותאמת אישית ויותר בטוחה למשתמש. בנוסף, cookies עשויים לעזור לנו לעקוב ולאחזר מידע על כל משתמש הפועל בניגוד למדיניות הפרטיות שלנו. כמו כן, אנו עובדים עם צדדים שלישיים המשתמשים בקובצי cookies ובטכנולוגיות אחרות כדי לסייע בהצגת הפרסום המקוון שלהם ובדיווח סטטיסטיקות השימוש המצטברות באתר עבור האתר שלנו. נתונים בסטטיסטיים אלה אינם מקושרים למידע אישי. אם אתה מעדיף לא לקבל cookies במחשב שלך, אתה יכול בדרך כלל להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה חלק אבל לא את כל הcookies. ניתן גם למחוק קבצי cookies מהמחשב שלך לפי שיקול דעתך הבלעדי.

אתרים, שירותים וקהילות אחרות
לידיעתך, כאשר אתה משתמש במערכת שלנו, אתה יכול להיות מופנה באמצעות קישורים או אמצעים אחרים לאתרי אינטרנט של צד שלישי, שירותים וקהילות מקוונות שאינם מזוהים איתנו. מדיניות הפרטיות שלנו מתייחסת רק לשימוש ובגילוי מידע שאנו אוספים ממך. כללים או מדיניות שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתה חושף לצדדים שלישיים. אתרי אינטרנט אלה, שירותים וקהילות מקוונות של צד שלישי עשויים לשלוח קובצי cookies משלהם למבקרים כדי לאסוף נתונים או לבקש את המידע האישי שלך. מדיניות הפרטיות של אתרים, שירותים וקהילות מקוונות אלה עשויה להיות שונה מאוד ממדיניות פרטיות זו. איננו אחראים לנוהלי הפרטיות של אתרים, שירותים וקהילות מקוונות אחרות, ואיננו יכולים להבטיח את אבטח המידע האישי שלך, שנאסף או נעשה בו שימוש.

תקשורת
החברה תשתמש בכל פרטי הקשר שסיפקת (כגון כתובת הדוא״ל שלך) כדי לספק לך מידע לגבי פגישות שביצעת באמצעות המערכת. אתה מסכים במפורש לקבלת הודעות כאלה. בנוסף בכפוף לחוק החל, אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך כדי לספק לך מוצרים ושירותים שאנו סבורים שאתה עשוי להתעניין בהם. אתה מסכים מפורשות לקבלת הודעות אימייל מסוג זה.

מדיניות בנושא ילדים
עליך להיות בן 13 ומעלה כדי להשתמש באתר ובבקשה; אין אנו אוספים מידע ביודעין מילדים מתחת לגיל 13. אם נודע לנו כי אספנו מידע אישי מילד מתחת לגיל 13, נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית למחיקת מידע זה ממאגר המידע שלנו. אם אתה בין גילאי 13 ל -17, אתה מסכים שקיבלת את הסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי שלך לשימוש באתר ובבקשה.

שאלות
תוכל להפנות שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@yoman.co.il