שפה
עברית
عربيه
English
Español

חיתוך לייזר מרכז דיגום וסדנת הדפס

מכונת חיתוך הלייזר מבצעת חיתוך על גבי עץ וחומרים טבעיים בלבד.
לכל סטודנט מוקצים כ 30 דקות בסה"כ עבור חיתוך, המאחר מפסיד את תורו.
מחיר חיתוך 1 ש"ח לדקה. מינימום 10 ש"ח לתור.
אנא בחר את מועד ביצוע החיתוך מלוח השנה שלפניך:
ניתן לשמור קובץ בפורמט IA/DXF